1800 6912

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

Hỏi: HĐĐT có thể sử dụng song ngữ (Anh -Việt) được không?

Trả lời: Hóa đơn điện tử được sử dụng song ngữ (Anh -Việt).

Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.
Tiêu chí này giống như đối với hóa đơn giấy.

Các tin khác

Điện thoại:
028.7300.8848
Holine:
0919.448851