1800 6912

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

Hỏi: Lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Trả lời cho câu hỏi: Lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?Trả lời:

Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử được làm lần đầu tiên khi sử dụng hóa đơn điện tử. Bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ mẫu Quyết định cho người dùng bằng file word để có thể dễ dàng chỉnh sửa.

Sau khi bộ phận kỹ thuật gửi file quyết định sử dụng hóa đơn điện tử, người mua cần chỉnh sửa đầy đủ thông tin, Công ty in ra ký tên, đóng dấu và gửi “trực  tiếp” lên cơ quan Thuế quản lý.

Quý khách tham khảo bài viết hướng dẫn lập quyết định chi tiết sau đâyhttps://www.hoadondientutrungkien.com/huong-dan-tao-quyet-dinh-ve-viec-ap-dung-hoa-don-dien-tu.html

 

Các tin khác

Điện thoại:
028.7300.8848
Holine:
0919.448851