1900 068 838

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

Hỏi: Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy?

Trả lời: Có 4 đặc điểm để phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy


1/ Căn cứ vào số liên: hóa đơn điện tử không có trường liên
- Hóa đơn giấy thường gồm 3 liên, phân biệt: 
+ Liên 1: Lưu
+ Liên 2: Giao cho người mua
+ Liên 3: Luân chuyển nội bộ


- Hóa đơn điện tử không thể hiện trường liên 1,2,3:2/ Trường ký hiệu trên hóa đơn

  • Ký hiệu của hóa đơn điện tử tận cùng bằng E, ví dụ: SV/19E


  • Ký hiệu của hóa đơn giấy (đặt in, tự in) tận cùng bằng P, T, ví dụ: SV/19P hoặc SV/19T


3/ Hóa đơn điện tử có trường thông tin: “Hóa đơn được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”           trong trường hợp là hóa đơn điện tử chuyển đổi hóa đơn giấy.

4/ Chữ ký:

  • Hóa đơn điện tử: chữ ký số
  • Hóa đơn giấy: ký tay, dấu đỏ
Các tin khác

Điện thoại:
028.7300.8848
Holine:
0919.448851