1800 6912

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

Hỏi: Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy?

Trả lời: Có 4 đặc điểm để phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

1/ Căn cứ vào số liên: hóa đơn điện tử không có trường liên

2/ Trường ký hiệu trên hóa đơn

  • Ký hiệu của hóa đơn điện tử tận cùng bằng E, ví dụ: SV/19E
  • Ký hiệu của hóa đơn giấy (đặt in, tự in) tận cùng bằng P, T, ví dụ: SV/19P hoặc SV/19T

3/ Hóa đơn điện tử có trường thông tin: “Hóa đơn được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”           trong trường hợp là hóa đơn điện tử chuyển đổi hóa đơn giấy.

4/ Chữ ký:

  • Hóa đơn điện tử: chữ ký số
  • Hóa đơn giấy: ký tay, dấu đỏ


Các tin khác

Điện thoại:
028.7300.8848
Holine:
0919.448851