1900 068 838

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

Hỏi: Tạo mẫu hóa đơn điện tử như thế nào?

Câu hỏi: Tạo hóa đơn mẫu như thế nào?

 

Trả lời:

Khi khách hàng muốn biết cách tạo hóa đơn mẫu và đã có mẫu hóa đơn, bộ phận kỹ thuật sẽ lên bản mẫu hóa đơn demo cho khách hàng và khách hàng cần cung cấp file logo.

Trường hợp khách hàng không có mẫu hóa đơn bộ phận kỹ thuật sẽ tạo hóa đơn mẫu bằng những mẫu hóa đơn có sẵn của công ty cho khách hàng.

Khi khách hàng đã chốt ( đồng ý ) mẫu hóa đơn, khách hàng lưu lại và nộp cho  cơ quan thuế

Hệ thống quản lý những mẫu hóa đơn doanh nghiệp đang sử dụng tại màn hình này.  Khi được cấp tài khoản chính thức, mẫu hóa đơn sẽ được bộ phận kỹ thuật tạo sẵn trong phần mềm.

 

Các tin khác

Điện thoại:
028.7300.8848
Holine:
0919.448851