1900 068 838

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

Hỏi: Ngày ký hóa đơn sau ngày lập trên hóa đơn có hợp lệ hay không?

Trả lời: Trường hợp cụ thể: Doanh nghiệp có một giao dịch ngày 01 tháng 07, tại thời điểm đó doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử cho khách (nhưng chưa ký số), kèm giao hàng hóa. Đến ngày 15 tháng 07, bên mua mới thanh toán cho doanh nghiệp. Lúc này, doanh nghiệp tiến hành ký số vào hóa đơn để hoàn tất giao dịch. Như vậy, hóa đơn lập ngày 01 tháng 07 nhưng ký số ngày 15 tháng 07 thì có được gọi là hợp lệ hay không?

ĐƯỢC CHẤP NHẬN.

GIẢI THÍCH:

          Trong điểm 2 - Điều 16 - Thông tư 39 có quy định: “Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”

          Ngày 01 tháng 07 là ngày lập hóa đơn điện tử, thời điểm chuyển giao hàng hóa cho khách hàng, không phân biệt ngày ký ở hóa đơn.

Các tin khác

Điện thoại:
028.7300.8848
Holine:
0919.448851