1900 068 838

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

Hỏi: Trường hợp HĐ đi đường thì giải trình với cơ quan chức năng ntn?

Trả lời cho câu hỏi: Hóa đơn điện tử không bắt buộc in ra giấy thì đối với quy định phải xuất hóa đơn đi đường chứng minh nguồn gốc thì sẽ phải giải trình thế nào với lực lượng chức năng?

Trường hợp này doanh nghiệp buộc phải in chuyển đổi hóa đơn điện tử ra hóa đơn giấy và tuân thủ theo quy định sau:

– Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần.
– Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
+ Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;
+ Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy (dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”)
+ Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy (chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.)

Quý khách có thể xem thêm hướng dẫn về cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy trong bài viết sau đâyhttps://www.hoadondientutrungkien.com/huong-dan-chuyen-doi-tu-hoa-don-dien-tu-sang-hoa-don-giay.html

Các tin khác

Điện thoại:
028.7300.8848
Holine:
0919.448851