1800 6912

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

HỎI ĐÁP

Trả lời: Đối với hóa đơn điện tử, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động về số lượng người xuất hóa đơn và có thể sử dụng nhiều CKS
Trả lời: Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng là một hình thức giao dịch điện tử giữa người nộp thuế với cơ quan thuế, đây là mộ trong những giao dịch đã được pháp luật về thuế quy định.
Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử. Chữ ký số được tạo ra bởi người ký đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp và được thừa nhận về mặt pháp lý.
Trả lời: Đối với hoá đơn điện tử, tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” không bị hạn chế số ký tự như đối với các loại hình hoá đơn khác ...
Trả lời: Hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng như hóa đơn giấy đặt in thông thường, do vậy doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn với rất nhiều dòng mà không cần phải đính kèm bảng kê.
Trả lời: Trong trường hợp khách hàng vẫn muốn nhận hóa đơn dưới dạng giấy, doanh nghiệp có thể in hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử, ký tên, đóng dấu đỏ và gửi cho khách hàng.
Trả lời: Việc áp dụng hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, đảm bảo tính chính xác, thẩm mĩ, tiết kiệm thời gian, linh hoạt trong cách gởi ...
Trả lời: Hóa đơn điện tử đang là hình thức hóa đơn mới, vì vậy đối với nhiều khách hàng vẫn còn là mới lạ và nhiều bỡ ngỡ. Để có thể thuyết phục được khách hàng nhận hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần chỉ ra các điểm sau:
Trả lời: Hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn, có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật nên hóa đơn này là căn cứ để hạch toán kế toán và kê khai thuế. Vì vậy, khi doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp vẫn kê khai thuế bình thường như khi sử dụng hóa đơn giấy.
Trả lời cho câu hỏi: Nếu bên bán sử dụng hóa đơn điện tử thì bên mua có thể thanh toán với bên bán bằng hình thức nào?
Câu hỏi về việc hóa đơn điện tử Trung Kiên có giới hạn về số dòng thuộc danh mục hàng hóa hay không sẽ được trả lời tại đây
Sự sai sót là điều không thể tránh trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dĩ nhiên việc sai sót trong việc xuất hóa đơn điện tử là điều khó tránh khỏi.
Trả lời: Doanh nghiệp có thể gửi Hóa đơn điện tử cho khách hàng của mình: • Gửi trên Cổng tiếp nhận hóa đơn của bên phát hành (Web, Portal): Mỗi khách hàng sẽ có 1 tài khoản riêng để truy cập hệ thống để lấy hóa đơn • Gửi tới địa chỉ email của khách hàng
Trả lời: Hiện nay, doanh nghiệp có thể hoàn toàn sử dụng hai hình thức lập hóa đơn song song và nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như quy trình bình thường.
Trả lời cho câu hỏi: Doanh nghiệp (bên Bán) có phải lưu trữ HĐĐT không? Thời hạn là bao lâu? Câu trả lời là Có lưu trữ HDDT
Câu hỏi: Tạo hóa đơn mẫu như thế nào? Trả lời: Khi khách hàng thắc mắc cách tạo hóa đơn mẫu và đã có mẫu hóa đơn, bộ phận kỹ thuật sẽ lên bản mẫu hóa đơn demo cho khách hàng và khách hàng cần cung cấp file logo. xem tiếp ... Trường hợp khách hàng k có mẫu hóa đơn bộ phận kỹ thuật sẽ tạo nhưng mẫu hóa đơn có sẵn của công ty cho khách hàng.
Trả lời cho câu hỏi: Lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào? Bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ mẫu Quyết định cho người dùng bằng file word để có thể dễ dàng chỉnh sửa. Sau khi bộ phận kỹ thuật gửi file quyết định, người mua cần chỉnh sửa đầy đủ thông tin, Công ty in ra ký tên, đóng dấu và gửi “trực tiếp” lên cơ quan Thuế quản lý.
Trả lời: Hiện nay, chính sách đã bỏ giới hạn về số lượng hóa đơn thông báo phát hành trên hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử cũng tương tự không giới hạn về số lượng phát hành. Tuy nhiên, theo quy định số hóa đơn là 7 số nên vẫn có tối đa là 9.999.999 hóa đơn được phát hành cho một mẫu số, ký hiệu đó.
Trả lời: Có ba bước : Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu. (Mẫu hóa đơn, quyết định, thông báo phát hành) Bước 2 : Nộp Thông báo phát hành hóa đơn điện tử fife “XML”qua mạng Bước 3 : Nộp phụ lục “Hóa đơn mẫu, quyết đinh về việc áp dụng hóa đơn điện tử” bản word qua mạng
Holine:
1800 6912